Coaching en advies

Coaching

Udo Ras schrijft in zijn boek ‚ÄúHet ABC voor de coach‚ÄĚ, dat coachen een middel is om een optimale balans te bereiken tussen enerzijds de te behalen organisatiedoelen en anderzijds de behoefte aan zelfontplooiing en het plezier in het dagelijks werk van alle medewerkers.

Aafio heeft de afgelopen jaren deelgenomen aan trainingen om medezeggenschapsleden te helpen deze doelen te behalen.

In mijn werk met het medezeggenschapsorgaan laat ik mij leiden door de principes van het coachen om het medezeggenschapsorgaan te laten ontdekken hoe zij hun doelen kunnen behalen, het organisatiebelang kunnen dienen en zichzelf kunnen ontwikkelen tot professionele medezeggenschappers.

Voor de beginnende medezeggenschapsraad biedt Aafio coaching en training om de belangrijkste facetten van medezeggenschap onder de knie te krijgen.

Daarnaast behoort individuele coaching tot de mogelijkheden.

Advisering

Aafio adviseert over

 • Behandeling en aanpak advies/instemmingsvragen
 • Vergaderen en onderhandelen
 • Achterbancontacten
 • Scholing
 • reglement
 • Inschakelen deskundigen

Training

Aafio verzorgt de volgende trainingen

 • (mini)-training Wet op de Ondernemingsraad
 • Maken van een jaarverslag
 • Overdracht Ondernemingsraad

In haar aanpak maakt Aafio gebruik van

 • Danthemethode
 • Coachingsmodel van Udo Ras
 • Diverse analysetechnieken