Notuleerservice

Aafio levert notuleerservice aan medezeggenschapsorganen, klachtencommissies, bestuursorganen en verenigingen.

Verslaglegging

 • Notuleren van vergaderingen medezeggenschap, ledenraadplegingen, informatiebijeenkomsten en brainstormsessies

Uitwerking

 • Uitwerking verslagen volgens vooraf gemaakte afspraken
  • Uitgebreid samengevat
  • Beperkt samengevat
  • Letterlijk
  • Besluiten/afsprakenlijst
 • Uitwerking notulen vanaf ingeleverde bandopnames
 • Uitwerking binnen vijf werkdagen gereed