Ambtelijk secretaris

Ondersteuning aan klachtencommissies

Spin in het web

 • Vast aanspreekpunt voor leden commissie, cli√ęnten en derden
 • Beantwoordt vragen over processen en procedures
 • Zet vragen van cli√ęnten en commissie uit en verzamelt antwoorden

Secretari√ęle ondersteuning

 • Postbewaking: Ontvangst, registratie, doorgeleiding en voortgangsbewaking
 • Voorbereiding hoorzittingen en vergaderingen: Reservering vergaderruimte en catering, verzamelen stukken en agendapunten, opstellen agenda, verzending stukken, verslaglegging, dossiervorming
 • Correspondentie: Opstellen brieven en bewaking voortgang
 • En alle andere voorkomende werkzaamheden

Bewaking procedures

 • Adviseert m.b.t. naleving klachten/bezwarenprocedure
 • Bewaakt procedure en termijnen
 • Signaleert afwijkingen en bijzonderheden t.a.v. klacht en procedure
 • Verzorgt planning klacht/bezwaarafhandeling

Fungeert als informatiepunt en geheugen

 • Levert bijdrage aan jaarverslag
 • Neemt deel aan evaluaties en adviseert t.a.v. procesmatige zaken