Redactionele ondersteuning

 Jaarverslagen

  • Uit aangeleverde teksten een samenhangend en aantrekkelijk jaarverslag maken
  • Jaarverslag schrijven aan de hand van aangeleverde informatie, onderwerpen en interviews
  • Medezeggenschapsleden leren hoe zij zelf een jaarverslag kunnen schrijven
  • Redigeren van teksten voor het jaarverslag
  • Voor tekst en opmaak van jaarverslag werkt Aafio samen met professionals op het gebied van tekst, illustratie en vormgeving

Nieuwsbrieven en informatiebulletins

  • Met behulp van door u aangeleverde verslagen levert Aafio u een nieuwsbrief of informatiebulletin met de voor de achterban relevante nieuwtjes, eventueel aangevuld met nieuws vanuit de vakbonden of politiek
  • Het opstellen van een informatiebrochure over het werk van de medezeggenschapsraad
  • Aafio werkt samen met professionals op het gebied van illustratie en vormgeving