Gevolgen wet werk en zekerheid. | Thursday, 19 June '14

Het definitieve akkoord voor de wet werk en zekerheid die per 01-07-2015 in zal gaan kan gevolgen hebben voor het aanstelling ‚Äď en ontslagbeleid van de organisatie. De ondernemingsraad doet er dan ook verstandig aan om de regeling op dit gebied opnieuw te bekijken op de gevolgen voor de eigen organisatie en met de bestuurder in gesprek te gaan hoe hij met deze gevolgen om wil gaan. Voor meer informatie zie: www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/06/10/ruime-steun-in-de-eerste-kamer-voor-de-wet-werk-en-zekerheid.html