Bezemer en Kuiper

Opdrachtgever van 2012 tot en met 2013.
Opdrachtgever heeft Aafio gevraagd de secretari√ęle ondersteuning van verschillende klachtencommissies ongewenst gedrag te verzorgen.
Tot taken behoren verslaglegging hoorzittingen, afhandelen correspondentie, bewaking voortgang, voorbereidende werkzaamheden voor het adviesrapport.
Referentie.