Het Notuleercentrum

Voor Het Notuleercentrum heb ik in 2011 de vergadering van een Raad van Toezicht mogen notuleren.