Montessorionderwijs Zuid-Holland

Opdracht:  notuleren vergaderingen van de Raad van Toezicht

OR-ondersteuning

Op detacheringsbasis als ambtelijk secretaris gewerkt voor

  1. JeugdFormaat Haaglanden

Taken: voorbereiden en notuleren vergaderingen

Opstellen advies- en instemmingsbrieven

Voortgangsbewaking

Inwerken nieuwe ambtelijk secretaris

Adviseren m.b.t. medezeggenschapsvraagstukken

Minicursus WOR verzorgd voor nieuwe OR-leden

Analyse gemaakt van reorganisatieplan

  1. Raad voor Rechtsbijstand

Taken: voorbereiden en notuleren vergaderingen

Opstellen advies- en instemmingsbrieven

Voortgangsbewaking

Opstellen nieuwsbrieven

Bijhouden website

Adviseren m.b.t. medezeggenschapsvraagstukken