Service Secretariaat Hessing

Servicesecretariaat Hessing is een bureau dat ambtelijk secretariaat levert aan ondernemingsraden. Aafio kreeg de opdracht waar nodig de ambtelijk secretaris te vervangen. In opdracht van Servicesecretariaat Hessing verrichte Aafio werkzaamheden voor de OR van Stichting Welzijn Scheveningen, de OR van Stichting WelzijnsZorg Haaglanden en de OR van GIMD. De werkzaamheden bestonden voornamelijk uit verslaglegging en uitwerking verslagen, coachen en adviseren tijdens vergaderen en het opstellen van advies/instemmingsbrieven. Referentie.