Aafio | Laatste Nieuws


Gevolgen wet werk en zekerheid.

June 19, 2014

Het definitieve akkoord voor de wet werk en zekerheid die per 01-07-2015 in zal gaan kan gevolgen hebben voor het aanstelling – en ontslagbeleid van de organisatie. De ondernemingsraad doet er dan ook verstandig aan om de regeling op dit gebied opnieuw te bekijken op de gevolgen voor de eigen organisatie en met de bestuurder in gesprek te gaan hoe hij met deze gevolgen om wil gaan. Voor meer informatie zie: www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/06/10/ruime-steun-in-de-eerste-kamer-voor-de-wet-werk-en-zekerheid.html

 

Aafio biedt ook ondersteuning aan individuele OR- of MR-leden.


Aafio biedt ook ondersteuning aan individuele OR – of MR-leden. Welke mogelijkheden zijn er:

  • uitleg wet- en regelgeving aan de hand van casuĂŻstiek;
  • advisering met betrekking tot analyse advies – en instemmingsverzoeken;
  • ondersteuning bij het opstellen van gespreknotities
  • ondersteuning bij je persoonlijke ontwikkeling als voorzitter, secretaris of OR lid
  • ondersteuning bij verkiezingscampagnes
  • ondersteuning bij het inwerken als OR lid