Jeugdformaat

Opdrachtgever sinds 13-03-2014 tot 01-08-2014. Door OR ‚Äď ondersteuning ben ik gedetacheerd bij de ondernemingsraad van Jeugdformaat in Rijswijk. Tot mijn taken behoren het ondersteunen en adviseren van de ondernemingsraad bij de voorbereiding van de vergaderingen en de afhandeling van advies en instemmingsverzoeken, deelname aan het DB ‚Äď overleg, planning en voortgangsbewaking, postafhandeling, het inwerken van nieuwe OR leden en de ambtelijk secretaris en ondersteuning van de commissie PR.