Welzijn Scheveningen BV

Opdrachtgever sinds 01-01-2013. De OR van Welzijn Scheveningen verzocht Aafio de OR opnieuw te gaan ondersteunen bij de voorbereiding en verslaglegging van vergaderingen, het afhandelen van advies en instemmingsverzoeken en het wegwijs maken van de OR in wet en regelgeving. Ook de jaarverslagen en de nieuwsbrieven worden door Aafio opgesteld.
Referentie.