Stichting Kinderopvang Zoeterwoude

In opdracht van de Raad van Toezicht heb ik hier in 2011 de verslaglegging gedaan van een workshop Governancecode en heb ieder kwartaal de vergaderingen van de Raad van Toezicht genotuleerd.