Overige opdrachtgevers

Nederlandse Stichting Gehandicapte Kind  (NSGK)

In 2010 deed de NSGK onderzoek naar de wijze waarop Wajongers deel zouden kunnen krijgen aan het arbeidsproces. Hiervoor organiseerde NSGK workshops waar de onderzoekers in gesprek gingen met de Wajongers. Mij is gevraagd deze workshops te notuleren en uit te werken. Referentie.

De heer A. Markus

De heer Markus had iemand nodig die 11 interviews die hij had afgenomen in het kader van een onderzoek en waren opgenomen op band, binnen een kort tijdsbestek kon uitwerken. Aafio mocht deze opdracht voor hem uitvoeren en heeft dit tot grote tevredenheid gedaan. Referentie.