Overige opdrachtgevers

Nederlandse Stichting Gehandicapte Kind  (NSGK)

In 2010 deed de NSGK onderzoek naar de wijze waarop Wajongers deel zouden kunnen krijgen aan het arbeidsproces. Hiervoor organiseerde NSGK workshops waar de onderzoekers in gesprek gingen met de Wajongers. Mij is gevraagd deze workshops te notuleren en uit te werken. Referentie.

De heer A. Markus

De heer Markus had iemand nodig die 11 interviews die hij had afgenomen in het kader van een onderzoek en waren opgenomen op band, binnen een kort tijdsbestek kon uitwerken. Aafio mocht deze opdracht voor hem uitvoeren en heeft dit tot grote tevredenheid gedaan. Referentie.

 

Het Notuleercentrum

Voor Het Notuleercentrum heb ik in 2011 de vergadering van een Raad van Toezicht mogen notuleren.

 

Bezemer en Kuiper

Opdrachtgever van 2012 tot en met 2013.
Opdrachtgever heeft Aafio gevraagd de secretari√ęle ondersteuning van verschillende klachtencommissies ongewenst gedrag te verzorgen.
Tot taken behoren verslaglegging hoorzittingen, afhandelen correspondentie, bewaking voortgang, voorbereidende werkzaamheden voor het adviesrapport.
Referentie.

 

Gemeenten Bodegraven BV

Ondernemingraad gemeente Bodegraven verzocht Aafio in maart 2014 voor de nieuwe ondernemingsraad een workshop WOR te verzorgen.

 

Montessorionderwijs Zuid-Holland

Opdracht:  notuleren vergaderingen van de Raad van Toezicht

 

MZ-ondersteuning

Op detacheringsbasis als ambtelijk secretaris gewerkt voor

  • JeugdFormaat Haaglanden
  • Raad voor Rechtsbijstand
  • CITO
  • OR Pameijer
  • Klachtencommissie SVB
  • MO-zaak
  • GGZ Delftland

 

Service Secretariaat Hessing

Servicesecretariaat Hessing is een bureau dat ambtelijk secretariaat levert aan ondernemingsraden. Aafio kreeg de opdracht waar nodig de ambtelijk secretaris te vervangen. In opdracht van Servicesecretariaat Hessing verrichte Aafio werkzaamheden voor de OR van Stichting Welzijn Scheveningen, de OR van Stichting WelzijnsZorg Haaglanden en de OR van GIMD. De werkzaamheden bestonden voornamelijk uit verslaglegging en uitwerking verslagen, coachen en adviseren tijdens vergaderen en het opstellen van advies/instemmingsbrieven. Referentie.