Dialyse Centrum Groningen

Sinds september 2014 ben ik ambtelijk secretaris voor de ondernemingsraad, bestaande uit 7 leden.
Opdracht: secretari√ęle ondersteuning
Voorbereiden en notuleren vergaderingen
Voortgangsbewaking
Opstellen advies- en instemmingsbrieven
Advisering t.a.v. medezeggenschapsvraagstukken en beleid OR