Ambtelijk secretaris

Waarom een ambtelijk secretaris?

 • De ambtelijk secretaris is een spin in het web en is
  • Een vast aanspreekpunt voor leden van het medezeggenschaporgaan, achterban en bestuur
  • Gemakkelijk bereikbaar
  • Op de hoogte van alles wat er speelt in de medezeggenschap
 • De ambtelijk secretaris heeft veel kennis en ervaring
 • De ambtelijk secretaris kan u op secretarieel gebied veel werk uit handen nemen
 • De ambtelijk secretaris is geen onderdeel van het overlegorgaan en neemt daardoor een onafhankelijke positie in
 • De ambtelijk secretaris is niet gebonden aan een zittingstermijn en is als zodanig het geheugen van het medezeggenschaporgaan